Ohjauksen hyvät käytännöt, menetelmät ja työkalut

Vipua ja vetoa töihin! -hanke kokosi yhteen korkeakoulutettujen ohjaukseen soveltuvia hyviä käytäntöjä, ohjausmenetelmiä ja -työkaluja, joita on tuotettu muissa hankkeissa ja ohjaustyössä. Työkaluja testattiin, arvioitiin ja levitettiin erilaisissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa, erityisesti Tulevaisuuden urapolut -valmennuksessa.

Työkaluja voi käyttää ohjauksen tukena korkeakoulutetun oman osaamisen tunnistamisen, urasuunnittelun ja työnhakutaitojen kehittämisessä. Valikoimassa on sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmäohjaukseen soveltuvia menetelmiä.

Työkaluja on koottu yhteen ns. vipukorttien muodossa, joissa nostetaan esiin työkalujen keskeiset tiedot täydennettynä mahdollisilla käyttäjäarvioilla. Kortit koottu pdf-tiedostoon, jonka voit ladata täältä. Lisäksi kortteja on julkaistu Tulevaisuuden urapolut -kirjassa, joka on ladattavissa tästä.

Lue myös Heidi Laineen opinnäytetyö: Menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijan uraohjaukseen.

Tietoa työelämästä ja työelämään sijoittumisesta

Osaamisen tunnistamisen työkaluja
Tukea ohjaustilanteisiin
  • Arvopeli
    Arvopeli tukee uravalintoja omien arvojen ja tavoitteiden pohtimisen kautta