Tulevaisuuden urapolut

- valmennusta, verkostoja ja välineitä korkeakoulutettuja ohjaaville

Vipua ja vetoa töihin! -hanke järjesti vuoden 2013 aikana korkeakoulutettuja ohjaaville asiantuntijoille valmennuksen. Tulevaisuuden urapolut -valmennuksen tavoitteena oli kehittää ura- ja työelämäohjauksen käytäntöjä sekä lisätä ohjausverkostojen ja -menetelmien tuntemusta. Valmennus saattoi yhteen eri organisaatioissa korkeakoulutettujen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä, jotka yhdessä kehittivät ohjausta urapolun eri vaiheissa.

Tietoa valmennuksesta:

Valmennus syventää ohjaajan ammatillista osaamista sekä tukee ohjaajia hyödyntämään monipuolisia ohjaustyökaluja omassa työssään. Valmennuksen myötä oma ohjausverkosto kasvaa ja työkaluvalikoima laajenee. Valmennus sisältää ajatuksia herättäviä asiantuntija-alustuksia ja konkreettista työskentelyä urapolun eri vaiheisiin liittyen ohjaustyökalujen kanssa.

Valmennuksen pääteemat

 • Ohjaajana verkostossa
  osallistujat kehittävät ohjaajien palveluketjua oman alueensa tarpeisiin
 • Korkeakoulutetut työmarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa
  osallistujat hyödyntävät uusinta tietämystä korkeakoulutettujen uratutkimuksesta ja tulevaisuuden ennakoinnista
 • Työelämä- ja urataitojen ohjausmenetelmät ja -välineet
  osallistujat jakavat ohjausosaamistaan ja testaavat ESR-hankekaudella kehitettyjä uusia ohjausmenetelmiä ja hyviä käytäntöjä

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu korkeakoulutettuja ohjaaville, opastaville ja neuvoville asiantuntijoille kuten

 • korkeakoulujen opinto-ohjaajille, tuutoropettajille ja harjoitteluohjaajille
 • työhallinnon työvoima- ja koulutusneuvojille sekä psykologeille
 • ammattijärjestöjen uraohjaajille
 • yksityisiä ohjauspalveluja korkeakoulutetuille tuottaville asiantuntijoille

Aikataulu

Valmennus käynnistyi 20.3.2013 ja päättyi 10.12.2013.

 • 20.3.2012, valtakunnallinen lähipäivä, Tampereella
 • viikoilla 16-17 alueellinen lähipäivä, alueryhmän paikkakunnalla
 • 22. – 23.5.2013, valtakunnalliset lähipäivät, Tampereella
 • viikoilla 40-41 alueellinen lähipäivä, alueryhmän paikkakunnalla
 • 10.12.2013, valtakunnallinen lähipäivä, Tampereella

Toteutustapa

 • 4 valtakunnallista seminaaripäivää Tampereella
 • 2 alueellista lähipäivää
 • ohjattua verkostotyöskentelyä
 • työskentelyä verkko-oppimisympäristössä

Alueellisten lähipäivien koulutuspaikkakunnat olivat Helsinki, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Tikkurila ja Turku.

Valmennus oli osallistujille maksuton.

Laajuus

Valmennuksen laajuus oli seitsemän opintopistettä.