Tietoa hankkeesta

Vipua ja vetoa töihin! -hankkeessa (1.1.2012–30.6.2014) kehitettiin korkeasti koulutettujen uraohjauksen ja -neuvonnan palveluja ja heitä ohjaavien ammattilaisten verkostoja.

Vipua ja vetoa töihin! -hankkeen tavoitteena oli

 • kehittää korkeakoulutettujen urasuunnittelun ja työllistymis- ja rekrytointipalveluiden alueellisia palvelukokonaisuuksia
 • kehittää korkeakoulutettujen ohjausta urapolkujen eri vaiheissa
 • edistää korkeakoulutettujen työllistymistä tulevaisuuden työmarkkinoilla

Hankkeen kohderyhmänä olivat korkeakoulutettujen ohjaajat

 • korkeakouluissa
 • työvoimahallinnossa
 • ammattijärjestöissä
 • työmarkkinoilla julkisella ja yksityisellä sektorilla

Hankkeen tehtävät

VIPU hyvien käytäntöjen levitys

 • koottiin ja arvioitiin korkeakoulutettujen työllistymistä tukevia hyviä ohjauskäytäntöjä ohjelmakauden 2007–2013 hankkeista
 • valittuja menetelmiä ja hyviä käytäntöjä levitettiin ohjauksen toimijoille erilaisissa verkostoissa
 • menetelmät ja hyvät käytännöt muokattiin ”vipukorteiksi”
 • tehtiin työkaluja ja artikkeleja sisältävä Tulevaisuuden urapolut -julkaisu

VETO – valmennus

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin korkeakoulutettuja ohjaaville asiantuntijoille valmennus, jonka tavoitteena oli

 • kehittää ura- ja työelämäohjauksen käytäntöjä
 • lisätä ohjausverkostojen ja -menetelmien tuntemusta
 • kehittää ja vahvistaa alueellisia ohjausverkostoja

Hankeorganisaatio ja -rahoitus

Vipua ja vetoa töihin! -hankkeen päätoteuttaja oli Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia olivat Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama ja sijoittui opetusministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman 2007–2013 toimintalinjaan 3, kehittämisohjelmaan Osaajana työmarkkinoille. Hankkeen kansallinen rahoittaja oli Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Muita hankkeen rahoittajia olivat osatoteuttajaorganisaatiot Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Hankkeen budjetti oli 963 868 euroa, josta ESR- ja valtion rahoitusta on 819 287 euroa. Kuntien rahoitusta on 79 170 euroa ja muuta julkista rahoitusta 65 411 euroa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anna Tonteri
Turun ammattikorkeakoulu
anna.tonteri(a)turkuamk.fi