Tulevaisuusverstaat

Keväällä 2014 Vipua ja vetoa töihin! -hanke järjesti yhden valtakunnallisen ja kolme alueellista tulevaisuusverstasta, joihin kutsuttiin mukaan laajasti eri alojen toimijoita pohtimaan yhdessä korkeakoulutettujen tulevaisuutta työmarkkinoiden, työllistymisen, työelämätaitojen ja työurien näkökulmasta.

Tulevaisuusverstailla tuettiin vuoropuhelua yritysten ja julkisen sektorin työnantajien, korkeakoulujen edustajien ja muiden keskeisten toimijoiden (ELY- ja TE-keskukset, ennakointipalvelut, ammattiliitot jne.) välillä.  Alle on koottu seminaarien ohjelmat ja esitykset.

6.2. Työ tähtäimessä – osaaminen kiikarissa, Hämeenlinna:
Katso tästä seminaariohjelma

11.3. Tulevaisuuden tekijät – korkeasti koulutettujen työmarkkinat, Turku:
Katso tästä seminaariohjelma
Katso tästä Savolaisen esitys
Katso tästä Tonterin esitys: Tulevaisuuden urapolkuja etsimässä
Katso tästä Kuhmosen esitys: Opinto-ohjauksen tulevaisuuskuvia
Katso tästä Puron & Kosken esitys: Projektiässät Case: Mum’s
Katso tästä Högblomin & Vasasen esitys: KESU 2016-2020 – alustavia näkökulmia
Katso tästä tulevaisuusdialogin/ryhmätyön tulokset

18.3. Tulevaisuuden tekijät – korkeakoulutetut työelämän voimavarana, Tampere:
Katso tästä seminaariohjelma
Katso tästä Tuomisen esitys: Työllistyvyys, alueellinen sijoittuminen ja yksilölliset urapolut
Katso tästä Peltosen esitys: Tutkintoja vai osaamista?
Katso tästä Haatajan esitys: Korkeakoulukaupunki Tampere – elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin
Katso tästä Saksan esitys: Työn tekemisen uudet tavat ja nykypäivän osaamisvaatimukset IT-alan yrityksessä
Katso tästä Palvelupolku-ryhmätyön tulokset

8.4. Tulevaisuuden tekijät – korkeakoulutettujen urapolkuja etsimässä, Helsinki:
Katso tästä seminaariohjelma
Katso tästä Pihan esitys: Tulevaisuuden tekijät – uusi työelämä
Katso tästä Taulun esitys: Korkeasti koulutettujen työllisyys
Katso tästä Nousiaisen esitys: Uranhallinnan todellisuutta
Katso tästä: Harri Leinikan esitys: Mitä korkeasti koulutetut odottavat työelämältä, työnantajilta ja esimiestyöskentelyltä 2014?
Katso tästä Heinon esitys: Hopeasijojen hyvät tyypit – henkilöstövalintojen ratkaisevia tekijöitä

Uraohjauksen ja -valmennuksen eettiset periaatteet -seminaari

Maaliskuussa 2013 Uraohjaajat ja -valmentajat ry ja Vipua ja vetoa töihin! -hanke järjestivät yhdessä seminaariin, jossa pohdittiin etiikkaa ohjaustyön arjessa. Käsiteltyjä teemoja olivat mm. ohjaustyön tavoitteiden mahdolliset ristiriidat, uraohjaajan toiminta yhteistyöverkostoissa sekä sähköisten ohjausjärjestelmien tietoturvakysymykset.

Seminaarin ohjelma ja lisätietoa Uraohjaajat ja -valmentajat ry:stä täältä.

Verkostoja valmennuksesta

Vuonna 2013 toteutettiin korkeakouluissa, TE-toimistoissa, liitoissa ja yrityksissä ohjaustyötä tekeville ammattilaisille valmennus, jonka yhtenä teemana oli alueelliset ohjausverkostot ja verkostoissa toimiminen. Valmennuksen alueryhmien lähipäivissä työskenneltiin, keskusteltiin ja jaettiin tietoa omista ohjauskäytännöistä alueen kollegoiden kesken. Lisätietoja valmennuksesta löytyy Valmennus-sivulta.

Verkostotapaamisia korkeakoulutettuja ohjaaville

Vipua ja vetoa töihin! -hanke järjesti talvella 2012–2013 alueellisia verkostotapaamisia eli asiantuntijarinkejä korkeakoulutettuja urapolun eri vaiheissa ohjaaville ammattilaisille. Tapaamisissa hyödynnettiin olemassa olevia verkostoja sekä pohdittiin uusien verkostojen tarvetta. Verkostotapaamisissa jaettiin kokemuksia toimivista ohjausmenetelmistä ja hyvistä käytännöistä sekä tarjottiin mahdollisuus tutustua erilaisiin ohjaustyökaluihin ja kokeilla ja arvioida niiden toimivuutta omassa ohjaustyössä.